Zdobywanie punktów w kręglach – najważniejsze zasady

Wybierając się na kręgle z rodziną czy też ze znajomymi bez względu na to, czy będziemy aktywnie grać, czy też pełnić jedynie rolę obserwatora albo kibica, bardzo pomocna może okazać się dla nas wiedza o tym, jak przebiega rozgrywka. Na szczęście zasady gry w bowling, jaki rozpowszechniony jest na przytłaczającej większości polskich kręgielni, są dość proste i klarowne. Aby nadążać za przebiegiem rozgrywki, warto dowiedzieć się, jakimi prawami rządzi się zdobywanie punktów w tej grze.

Kilka podstawowych kwestii

Gra w kręgle składa się z 10 rund. W każdej z nich gracz może oddać maksymalnie dwa rzuty, choć oczywiście można poprzestać na jednym rzucie, jeśli już za pierwszym razem uda mu się strącić wszystkie kręgle. Oczywiście celem każdej rundy jest strącenie wszystkich kręgli, najlepiej właśnie w jednym rzucie. Maksymalna liczba punktów, jakie można zdobyć w jednej rozgrywce, wynosi 300.

Sukces w jednym rzucie

Jeżeli uda nam się ta nieco trudna sztuka, jaką jest strącenie wszystkich kręgli już w pierwszym rzucie, to mówimy, że miał wówczas miejsce tzw. strike. Gracz otrzymuje w takiej sytuacji 10 punktów, a oprócz tego przy kolejnych dwóch rzutach na jego konto trafia tyle punktów, ile uda mu się wówczas strącić kręgli. Jeżeli strike zostanie wyrzucony w ostatniej, dziesiątej rundzie, to gracz otrzymuje w takiej sytuacji dwa dodatkowe rzuty. Początkujący gracze rzadko zdobywają tzw. strike, lecz jak wiadomo praktyka czyni mistrza i z czasem rzutów, które zaowocują strąceniem wszystkich kręgli przy pierwszym podejściu, będzie z pewnością więcej.

Gdy zbijemy dziesiątkę za drugim rzutem

A co w sytuacji, kiedy po pierwszym rzucie pozostały jeszcze jakieś stojące kręgle? Wtedy oczywiście przysługuje nam drugi rzut. Jeżeli za drugim podejściem nam się poszczęści i w sumie w dwóch rzutach strącimy wszystkie kręgle, to mówimy wówczas o tzw. spare. W takiej sytuacji na konto gracza trafia 10 punków plus dodatkowe punkty bonusowe za kręgle strącone w kolejnym rzucie. Podobnie jak w przypadku strike, spare w ostatniej rundzie uprawnia gracza do wykonania jednego, dodatkowego rzutu kulą.

Co, jeśli jakieś kręgle pozostaną po skończonej rundzie?

Oczywiście nie we wszystkich rundach uda się nam – zwłaszcza, gdy dopiero zaczynamy – strącić wszystkie kręgle. Jeżeli po dwóch rzutach nadal pozostały stojące kręgle, to w takiej sytuacji mamy do czynienia z tzw. open frame. Gracz otrzymuje wówczas tyle punktów, ile udało mu się zbić kręgli w obydwu rzutach jednej rundy.

Nie zawsze szczęście dopisuje…

Każdemu graczowi zdarza się od czasu do czasu taka runda, w czasie której nie uda mu się strącić ani jednego kręgla. Jeżeli w obu rzutach nie zbito żadnego kręgla, jest to tzw. miss. W takiej sytuacji na konto gracza nie przybywają dodatkowe punkty.

Komputer podpowie, jak strącić kręgle w trudnym ustawieniu

Bardzo ciekawą sytuacją jest tzw. split. Termin tez oznacza, iż w pierwszym rzucie nie udało się strącić wszystkich kręgli – pozostać powinny minimum dwa stojące kręgle. Strącone kręgle znajdowały się na środku, zaś kręgle, które pozostały, są ustawione po przeciwległych stronach, co uniemożliwia strącenie wszystkich w jednym tylko rzucie, który pozostał w ramach pojedynczej rundy. Bardzo często skomputeryzowane kręgielnie podpowiadają w takim momencie graczowi, w które kręgle powinien celować, aby zmaksymalizować swoje szanse na zdobycie jak największej liczby punktów.

Kiedy nie zyskamy żadnych punktów?

Istnieją również dwie sytuacje, podczas których gracza za całą kolejkę nie otrzymuje ani jednego punktu. Pierwsza z ich to tzw. miss, kiedy to w dwóch rzutach nie strącimy ani jednego kręgla. Kolejny przypadek to z kolei faulu, kiedy podczas oddawania rzutu gracz przekracza linię faulu. Punkty nie zostają wówczas naliczone, nawet jeśli zostały strącone kręgle. Faul to przypadek o tyle niebezpieczny dla gracza, że nastąpienie na natłuszczoną specjalistycznym olejem powierzchnię toru może skutkować poślizgnięciem i upadkiem.

Anuluj odpowiedź